Nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người em nghĩ người đó nhất định là anh

Nên xem  Duyên phận là điều kì diệu

Leave a Response