Vì tình yêu thay đổi

0
214

Tình yêu khiến ta làm được những việc gần như không thể đối với người khác.

 

Nên xem  Quyết tâm và niềm vui

Gửi phản hồi