Tình yêu khiến ta làm được những việc gần như không thể đối với người khác.

 

Nên xem  Cô ấy

Leave a Response