1. I wonder if you know how special you are
I wonder if you know how precious you are
I wonder if you know how lucky I am to have you in my life
I love you so much!!!
You are one of my favorite mentors. I send you a Valentine greeting.

– Anh tự hỏi nếu em biết em đặc biệt như thế nào

Anh tự hỏi nếu em biết em quý giá biết bao nhiêu

Anh tự hỏi nếu em biết anh đã may mắn như thế nào khi có em trong cuộc đời này

Anh yêu em rất nhiều

Em là tất cả niềm yêu thích của anh. Gởi đến em lời chúc mừng Valentine.

2. I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

– Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine!

Status tình yêu
Status tình yêu
3. On this Valentine’s Day, just like every day, all I have is my love for you. Though the distance separates us and time keeps us going on our own way, every day I will hold in my heart the care and blessing for you and I will never let you go.

– Vào ngày Valentine hôm nay, cũng giống như mọi ngày, tất cả những gì anh có là tình yêu dành cho em. Mặc dù khoảng cách chia chúng ta ra, thời gian giúp chúng ta đi trên con đường của chúng ta. Mỗi ngày anh sẽ giữ trong tim sự quan tâm và cầu chúc đến em và anh sẽ không bao giờ rời xa em.

Nên xem  Tình yêu thực sự có tồn tại
Status tình yêu
Status tình yêu
4. When I first saw you, I saw love.
And the first time you touched me, I felt love.
And after all this time, you’re still the one I love.

– Lần đầu tiên em nhìn thấy anh..em đã thấy tình yêu…

Lần đầu tiên anh chạm vào em…em đã cảm nhận được tình yêu.

Và sau những khoảng thời gian đó…Anh vẫn là người duy nhất em yêu.

5. I just want to say that I Love You A lot and I’m Missing You…But i promise that we’ll celebrate this day with lots of love and happiness..

– Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều…Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng ăn mừng ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc.

Leave a Response