Trái tim anh là nơi có đi đến tận cùng thế giới em cũng muốn quay trở về

Nên xem  Cùng đọc và suy ngẫm về những câu nói này nhé.

Leave a Response