1. Nếu bạn không học cách kiểm soát suy nghĩ, bạn sẽ không bao giờ học được cách để kiểm soát hành vi.

Những quotes hay về tình yêu
Những quotes hay về tình yêu

2. Con gái đều khó hiểu nhưng họ rất dễ yêu.

Những quotes hay về tình yêu
Những quotes hay về tình yêu

3. Nếu ai đó nói với bạn rằng họ đã phải lòng bạn thời trung học, thường thì họ vẫn còn cảm giác ấy với bạn.

Những quotes hay về tình yêu
Những quotes hay về tình yêu

4. Hãy học cách chờ đợi. Tất cả mọi thứ đều cần thời gian.

Những quotes hay về tình yêu
Những quotes hay về tình yêu

5. Con người trở nên mạnh mẽ hơn sau tổn thương.

Những quotes hay về tình yêu
Những quotes hay về tình yêu

Nên xem  Những câu thơ hay về tình yêu của Xuân Quỳnh

Leave a Response