Tình yêu là sự sống.

0
227

Chúng ta bảo Tình yêu là Sự sống.

Nhưng Tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn!

Nên xem  Tình yêu kì lạ lắm.

Gửi phản hồi