Tình yêu là sự sống.

0
147

Chúng ta bảo Tình yêu là Sự sống.

Nhưng Tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn!

Nên xem  Lựa chọn khi yêu

Gửi phản hồi