Tình yêu của tôi vẫn bị xã hội kì thị lắm Vẫn bị người ta giễu cợt lắm các cậu biết sao không vì đó là tình yêu đồng tính

Nên xem  Sức mạnh của tình yêu

Leave a Response