Tình yêu đến khi ta rộng lòng hòa nhập

Tình yêu ở lại khi ta rộng lòng quan tâm.

Nên xem  Quá khứ và nỗi đau.

Leave a Response