Đôi khi, ta sợ những tình cảm mập mờ:

Thích thì là thích đấy.

Thương thì không hẳn.

Yêu lại chưa đến.

Thế gian bao la rộng lớn, với từng ấy con người, tìm được người ấy quả là kỳ tích. Nhưng tìm được rồi có được gì đâu, với một tình cảm lập lờ thì đó là điều mãi không

Nên xem  Sau khi lớn lên, chúng ta sẽ ngụy trang

Leave a Response