Tình cảm là đôi giày, vừa chân ai nấy xỏ không phải của mình đừng dòm ngó mất công

Nên xem  Tình yêu đúng đắn

Leave a Response