Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt.

Mà ra tay tiếp cứu bạn còn hay hơn.

Nên xem  Đàn ông và phụ nữ

Leave a Response