Hoá ra thích một người là ngay cả khi chỉ đi trên cùng một con đường với người ấy thôi cũng cảm thấy hạnh phúc

Nên xem  Hạnh phúc là gì?

Leave a Response