SVC là từ viết tắt của Sao Vàng Chéo trên facebook. Sao vàng là đưa một người nào đó vào danh sách bạn thân, những thông tin hay khi đăng stt sẽ có thông báo. Cách đặt sv: đi tới wall bạn bè – nhấp vào bạn bè dưới avt – chọn chỉnh sửa danh sách bb – nhấn vào bạn thân

SVC
SVC

Từ SVC có nghĩa là 2 người bạn thân đã nhận thông báo của nhau trên face.

Nên xem  IP và địa chỉ IP là gì?

Leave a Response