Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu.

Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau.

Nên xem  Tình yêu

Leave a Response