Hầu hết mọi người đều lãng phí một phần của cuộc sống để thể hiện những phẩm chất mà mình không có.

Nên xem  Béo và chân ngắn

Leave a Response