Script là một tập các chỉ lệnh dùng để báo cho chương trình biết cách thực hiện một thủ tục qui định, như đăng nhập vào hệ thống thư điện tử chẳng hạn. Các khả năng script được cài sẵn trong một số chương trình. Bạn phải tìm hiểu cách viếtscript đó bằng loại ngôn ngữ không khác gì ngôn ngữ lập trình mini.

Script là gì?
Script là gì?
Nên xem  SVC là gì?

Leave a Response