Sai lầm tình yêu

0
125
sai lầm, yêu không đúng người, đúng lúc

Từ xưa đến nay, tình yêu đều không sai, cái sai là thời điểm, là thân phận, là yêu người không nên yêu

Nên xem  Tình yêu

Gửi phản hồi