QQ hay qq là từ viết tắt của chữ “quần què”.

qq là gì?
QQ là gì?

Hiện nay thì trên cộng đồng mạng cũng hay dùng từ quần què này. Hay lịch sử kín đáo hơn thì thay quần què bằng từ qq. Do đó khi bạn thấy ai đó trên mạng nói qq hay cái qq là bạn cũng hiểu họ đang nói đến cái quần què.

Nên xem  ADY có nghĩa là gì?

Leave a Response