PST là viết tắt của photoshop, một phần mềm cho phép chỉnh sửa ảnh của hãng Adobe. Có thể dùng như một:

PST là gì?
PST là gì?

1. danh từ: chỉ phần mềm nói trên
VD: sao không dùng pts ấy?
2. động từ: chỉ việc chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm Photoshop
VD: Ảnh pts rồi đúng không?

Nên xem  Giải thích từ TM

Leave a Response