Đôi lúc nước mắt đáng quý hơn cả nụ cười.

Nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai.

Nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất.

Nên xem  Đặt trọn niềm tin

Leave a Response