Người không bao giờ chủ động liên lạc có thể là người nhung nhớ bạn nhất.

Người lặng lẽ rời xa có thể là người không nỡ buông tay bạn nhất.

Cuộc sống luôn có nhiều mâu thuẫn như vậy đấy.

Nên xem  Yêu đơn phương
Tags : nhung nhớ

Leave a Response