Những lời chúc Valentine bằng tiếng Anh

0
277
Status tình yêu
Status tình yêu

1. I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my valentine.

– Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em.

2. We’ve been through a few hard times honey..well..I just want to let all the people to know that you are my only one… I LOVE YOU VERY MUCH.

– Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: em là duy nhất của anh… ANH YÊU EM RẤT NHIỀU.

3. In your eyes, I see tomorrow…In your arm I found love..Loving you to day and always.

– Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai…Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

Status tình yêu
Status tình yêu

4. You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you my life loses its meanings. Even an hour without you causes pain in my heart. I wish we will never part.

– Em là người đặc biệt trong đời đối với anh và anh yêu em tự đáy lòng. Em ở đây…trong anh, và trong những giấc mơ của anh. Thiếu em..cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Nếu 1 giờ thiếu em..trái tim anh sẽ đau nhói. Anh ước chúng ta sẽ không bao giờ là quá khứ.

Nên xem  Những câu nói hay về tình yêu

5. Nothing gonna change my love for you because you are my soul.

– Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here