Những câu nói tình yêu tan vỡ – Khóc trong lòng

0
368
Những câu nói hay về tình yêu
Những câu nói hay về tình yêu

1. Tôi không trách ai đó vì đã làm tôi thất vọng.

Mà chỉ trách bản thân tôi đã hy vọng từ họ… quá nhiều!

2. Yêu thì hạnh phúc…

…Mà kết thúc thì đau…

Tự khóc tự lau…

…Tự đau tự chịu.

Tự gặp – tự hiểu – tự buông lơi.

Nước mắt tự rơi tự lau lấy.

Tự nhìn – tự thấy – tự biết đi.

Tự nghĩ – tự suy – tự quên đi.

Và… tự sống tiếp!

3. Niềm tin cũng giống như một cục tẩy vậy

Nó càng ngày càng nhỏ đi sau mỗi lần lầm lỗi.

Những câu nói hay về tình yêu
Những câu nói hay về tình yêu

4. Buồn làm gì cho đời chán nản

Khóc làm gì cho lệ chứa chan

Chán làm gì cho lý tưởng tiêu tàn

Hãy vững vàng và quên đi tất cả.

5. Yêu một người thật ra cần rất nhiều can đảm

–  Can đảm để Chấp nhận

–  Can đảm để Níu giữ

–  Can đảm để Tha thứ

–  Can đảm để Yêu thương

– Và… đôi khi cần…

–  Can đảm để Buông tay.

Nên xem  Status tình yêu Vì với người mình yêu, chúng ta đều sẽ không có khái niệm BẬN

Gửi phản hồi