Những câu nói hay

0
252
Những câu nói hay
Những câu nói hay

-Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

-Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

-Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

-Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Những câu nói hay
Những câu nói hay

-Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

-Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.

-Người dễ cười cũng là người dễ khóc. Còn lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng.

——————-Tác giả: Khuyết danh——————-

Nên xem  Đọc xong 10 câu nói sau bạn sẽ biết tình yêu như thế nào

Gửi phản hồi