Vì thế giới của tôi vốn dĩ rất ít người nên khi bước vào cô ấy bỗng trở thành người duy nhất

Nên xem  Đừng phán xét người khác

Leave a Response