Vì thế giới của tôi vốn dĩ rất ít người nên khi bước vào cô ấy bỗng trở thành người duy nhất

Nên xem  Im lặng

Leave a Response