Nếu bạn thực sự yêu, hãy tha thứ những lỗi lầm của họ

0
186
Những câu văn hay về tình yêu
Những câu văn hay về tình yêu

1, Tha thứ là một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con tim là và làm mát cơn đau.
– Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting.
William Arthur Ward

2, Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
– Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.
William Arthur Ward

3, Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe.
Trước khi bạn viết, hãy nghĩ.
Trước khi bạn tiêu pha, hãy kiếm được.
Trước khi bạn đầu tư, hãy tìm hiểu.
Trước khi bạn phê phán, hãy chờ đợi.
Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ.
Trước khi bạn bỏ cuộc, hãy thử.
Trước khi bạn nghỉ hưu, hãy tiết kiệm.
Trước khi bạn chết, hãy cho đi.
– Before you speak, listen.
Before you write, think.
Before you spend, earn.
Before you invest, investigate.
Before you criticize, wait.
Before you pray, forgive.
Before you quit, try.
Before you retire, save.
Before you die, give.
William Arthur Ward

Những câu văn hay về tình yêu
Những câu văn hay về tình yêu

4, Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.
– Love truth, but pardon error.
Voltaire

5, Hãy luôn cố để làm người đầu tiên: người đầu tiên gật đầu, người đầu tiên cười, người đầu tiên khen ngợi, và người đầu tiên tha thứ.
– Strive to be first: first to nod, first to smile, first to compliment, and first to forgive.
Khuyết danh

Nên xem  Danh ngôn ánh sáng trí tuệ

Gửi phản hồi