Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu

Ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.

Nên xem  Đừng để em cô đơn

Leave a Response