MBA có nghĩa là gì?

Author

Categories

Share

MBA là từ viết tắt tiếng Anh của cụm từ Master of Business Administration (Tiếng Việt sát nghĩa là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh).

MBA là một loại bằng cấp không phổ biến lắm do chi phí đào tạo thường cao hơn đào tạo cử nhân đại học/cao đẳng thông thường. Chi phí khó ước lượng tùy vào chất lượng, danh tiếng của trường và hệ thống cựu sinh viên có bao nhiêu người thành công.

Bằng cấp MBA
Bằng cấp MBA

Nên xem  KQT có nghĩa là gì?

Author

Share