Lựa chọn khi yêu

0
303
Tình yêu và sự lụa chọn
May mắn nếu bạn là người được chọn trong tình yêu

Ngừơi phụ nữ mà tôi yêu thương, nếu vào thời khắc này người phải đưa ra sự lựa chọn là tôi chắc chắn tôi sẽ bất chấp tất cả lao về phía em…

Nên xem  Tình yêu đơn phương

Gửi phản hồi