KLQ là gì?

Author

Categories

Share

Ở trên Facebook, diễn đàn hoặc các trang mạng xã hội bạn sẽ hay gặp mọi người bình luận có chưa từ viết tắt – KLQ nhưng bạn không hiểu ý nghĩa của từ này là gì phải không?

KLQ là gì
KLQ là gì

Nếu như bạn nghĩ rằng KLQ sẽ là một từ hay chữ được viết tắt từ tiếng Anh thì bạn đã nhầm. KLQ là là viết tắt của từ Không liên quan trong tiếng Việt của chúng ta mà thôi. Vậy thì KLQ mà bạn thấy trên facebook thì có ý nghĩa là không liên quan đến.

Nên xem  Giải thích từ Chimte

Author

Share