Khoảng cách tình yêu

0
134

Khoảng cách không bao giờ chia cách hai trái tim thực sự thuộc về nhau.

Nên xem  Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ

Gửi phản hồi