Khoảng cách tình yêu

0
237

Khoảng cách không bao giờ chia cách hai trái tim thực sự thuộc về nhau.

Nên xem  Em là cả thế giới.

Gửi phản hồi