Nếu ai đó yêu bạn thực sự thì khoảng cách không hề là trở ngại.

Mà nó còn là sức mạnh để nuôi lớn tình yêu của hai bạn mỗi ngày.

Nên xem  Sống một mình

Leave a Response