Khoảng cách giữa chúng ta

0
250

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước.

Em chỉ cần đi bước đầu tiên.

Anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.

Nên xem  Yêu lần đầu sẽ là đều ngây thơ và xinh đẹp như thế nào?

Gửi phản hồi