Khoảng cách giữa chúng ta

0
294

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước.

Em chỉ cần đi bước đầu tiên.

Anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.

Nên xem  Liều thuốc tình yêu

Gửi phản hồi