Khi tình yêu đến chẳng hay

0
125

Tình yêu là khi ta cũng chẳng biết tự bao giờ.

Ta có một ai đó để soi mình khi tuyệt vọng.

Nên xem  Chạm vào tình yêu

Gửi phản hồi