Khi cuộc đời đẩy ngã bạn…

0
117

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn,

hãy cố hạ cánh bằng lưng.

Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên,

bạn có thể đứng dậy.

Hãy để lý trí kéo bạn dậy.

Nên xem  Hãy trân trọng những gì chúng ta đang có

Gửi phản hồi