Kẻ si tình

0
269
Yêu người không yêu mình
Cố chấp yêu vì mơ mộng

Biết người ta không thích mình, vậy mã vẫn không tin vào điều đó rồi cứ tiếp tục theo đuổi. Đấy gọi là gì? Là cố chấp, cứng đầu, hay si tình?

Nên xem  Câu chuyện đẹp

Gửi phản hồi