Trong tin học: KB là đơn vị để tính dung lượng của bộ nhớ như: ổ cứng, USB, thẻ nhớ, RAM…
Thông thường người sử dụng máy tính sử dụng các đơn vị là: byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte Còn các đơn vị còn lại thì ít khi sử dụng vì nó quá lớn hoặc quá nhỏ.

KB là gì?
KB là gì?

Trên mạng xã hội: KB là chữ viết tắt của Kết Bạn.

Nên xem  Cụm từ TAG là gì

Leave a Response