Im lặng là nỗi đau tận cùng của một cô gái xin hãy để nỗi đau đó được bình yên

Nên xem  Là gì của nhau

Leave a Response