Hỏi đáp

HPAN
Hỏi đáp

HPAN là gì?

HPAN là viết theo kiểu ngôn ngữ mạng của từ Happy Anniversary. Mang nghĩa kỷ niệm chúc mừng ngày nào đó.
Bff
Hỏi đáp

Bff có nghĩa là gì?

BFF là viết tắt của Best Friends Forever, có nghĩa là "Mãi mãi là bạn tốt nhất", hoặc cũng có
CCS
Hỏi đáp

CSS là gì?

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và
HTML
Hỏi đáp

Ý nghĩa của HTML

HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language. Có thể dịch là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
Hỏi đáp

Hack là gì?

Hack là để nói về hành động xâm nhập lợi dụng khai thác những điểm yếu trên máy tính gồm
1 2 3 8