Hạt giống tâm hồn

Truyện ngụ ngôn cáo và dê
Hạt giống tâm hồn

Cáo và dê

  Có một con Cáo không may bị rơi xuống giếng. Nó cố gắng mãi để trèo lên mà không
1 2 13