Hạnh phúc đơn giản

0
190

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt.

Nhưng người ta tự đặt nó ra xa.

Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa.

Nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ.

Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ.

Chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ!

Nên xem  Sự cô đơn của tình yêu

Gửi phản hồi