Giải thích nghĩa của từ WTH?

0
191
WTH

WTH là từ viết tắt của câu “What’s the hell?” dịch nghĩa sang tiếng việt có nghĩa là “cái quoái gì vậy?”. Một câu thốt lên với điệu bộ bất ngờ trước sự vật, sự việc nào đó đang diễn ra trước mặt mình.

WTF
WTF là gì?
Nên xem  Acc là gì?

Gửi phản hồi