FD là gì?

0
447
FD
FD

Từ trước giờ chắc ai cũng đã hiều FA, FB, hay cả FC nhưng với FD thì chắc ít người biết đến và đa số đều không hiểu nó là gì và mang ý nghĩa như thế nào?

FD là gì?
FD là gì?

Thật ra, FD không khó hiểu như các bạn nghĩ. FD là từ viết tắt của 2 chữ Free Day có nghĩa là ngày nghỉ hay ngày rảnh rổi.

Nên xem  Deso là từ viết tắt của tiếng việt hay tiếng anh

Gửi phản hồi