Duyên phận

0
158

Suy cho cùng, có lẽ mình đến với nhau là do duyên phận.

Nên xem  Trân trọng tình yêu

Gửi phản hồi