Duyên nợ

0
325

Đôi khi, đến với nhau là duyên, chia tay cũng là duyên và quay lại với nhau.

Một cuộc tình nếu đã có buông thì cần đến nhớ và nhìn để rồi chọn là hai đường thẳng song song.

Hay là hai đường thẳng tiếp xúc.

Nên xem  Tri kỷ