Đời vốn không buồn

0
211

Đời vốn không buồn

nhưng người ta cứ làm cho nó buồn

Nên xem  Hạnh phúc là gì

Gửi phản hồi