Đi qua tổn thương

0
298
Trưởng thành nhờ tổn thương
Đi qua tổn thương sẽ trưởng thành

Đi qua tổn thương con người sẽ trưởng thành và trầm lặng hơn xưa

Nên xem  Cô đơn

Gửi phản hồi