Deso là một từ bạn hay gặp trên facebook. Chủ yếu là do các bạn tuổi teen sử dụng. Từ Deso thực ra chính là từ dễ sợ trong tiếng Việt chúng ta mà thôi. Đây không phải từ viết tắt hay từ tiếng Anh gì cả nhé.

Deso là gì?
Deso là gì?
Nên xem  ADY có nghĩa là gì?

Leave a Response