Đẹp và được yêu.

0
130
Đẹp và được yêu ấy mới chỉ là phụ nữ
Đẹp và được yêu ấy mới chỉ là phụ nữ

Đẹp và được yêu ấy mới chỉ là phụ nữ.

Xấu mà biết cách làm cho mình được yêu ấy là công chúa.

Nên xem  Anh đã từng nói

Gửi phản hồi