Đau ở đâu?

0
365
Truyện cười đau ở đâu
đau ở đâu

 

Bác sĩ:
– Anh đau ở đâu, lấy tay chỉ cho tôi xem!
Bệnh nhân:
– Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết…
Bác sĩ:
– Như vậy thì đúng anh đau ở ngón tay rồi!

Nên xem  Lý do người vợ ghét người ăn xin

Gửi phản hồi